menu xo so
Hôm nay: Thứ Bảy ngày 01/10/2022
ket qua xo so hom nay

Thống kê XS Mega nhiều ít - Thống kê tần suất Mega chuẩn xác

Thống kê số lần về của các cặp số XS Mega từ ngày 01/09/2022 đến ngày 01/10/2022

Số Lần xuất hiện
05 6.41% (5 lần)
03 5.13% (4 lần)
04 5.13% (4 lần)
20 5.13% (4 lần)
35 5.13% (4 lần)
10 3.85% (3 lần)
14 3.85% (3 lần)
31 3.85% (3 lần)
02 2.56% (2 lần)
08 2.56% (2 lần)
12 2.56% (2 lần)
15 2.56% (2 lần)
17 2.56% (2 lần)
19 2.56% (2 lần)
21 2.56% (2 lần)
24 2.56% (2 lần)
25 2.56% (2 lần)
27 2.56% (2 lần)
28 2.56% (2 lần)
30 2.56% (2 lần)
33 2.56% (2 lần)
39 2.56% (2 lần)
41 2.56% (2 lần)
42 2.56% (2 lần)
43 2.56% (2 lần)
44 2.56% (2 lần)
45 2.56% (2 lần)
01 1.28% (1 lần)
06 1.28% (1 lần)
07 1.28% (1 lần)
09 1.28% (1 lần)
11 1.28% (1 lần)
13 1.28% (1 lần)
26 1.28% (1 lần)
29 1.28% (1 lần)
34 1.28% (1 lần)
38 1.28% (1 lần)
16 0.00% (0 lần)
18 0.00% (0 lần)
22 0.00% (0 lần)
23 0.00% (0 lần)
32 0.00% (0 lần)
36 0.00% (0 lần)
37 0.00% (0 lần)
40 0.00% (0 lần)
len dau
X