menu xo so
Hôm nay: Thứ Bảy ngày 01/10/2022
ket qua xo so hom nay

XSMT Thứ 7 – KQ xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần

G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 93 72 07
7 079 931 440
6 9034 7870 4631 9232 4522 2569 3961 6755 0401
5 9571 9182 2780
4 64972 51613 14479 10702 13381 94402 14797 38675 63680 29736 32593 95234 77454 49851 77957 45755 84884 03523 44340 95457 32663
3 28289 36107 86305 03196 48334 87346
2 06140 00167 53575
1 72126 63195 47314
ĐB 066089 809574 892092
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 7

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2,2,7 5 7,1
1 3 - 4
2 6 2 3
3 4,1 1,2,6,4 4
4 0 - 0,0,6
5 - 4,1 5,7,5,7
6 - 9,7 1,3
7 9,0,1,2,9 2,5,4 5
8 1,9,9 2,0 0,4
9 3,7 3,6,5 2

Kết quả SXMT Thứ 7 trực tiếp lúc 17h10 siêu tốc, chính xác

Thống kê KQXS miền Trung - Phân tích XSMTR

Xổ số miền Trung 17/09/2022

G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 21 53 57
7 459 456 166
6 0017 3578 5113 7469 3414 2581 9168 1478 7332
5 8075 6838 1687
4 14412 38674 56641 86020 70830 49592 74720 22573 68344 63939 99417 15979 55910 79604 89573 72377 09376 15572 10083 00810 42816
3 18618 60712 77064 03488 36802 99003
2 33062 90092 07148
1 44859 86405 09755
ĐB 853656 800859 137609
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 7

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 4,5 2,3,9
1 7,3,2,8,2 4,7,0 0,6
2 1,0,0 - -
3 0 8,9 2
4 1 4 8
5 9,9,6 3,6,9 7,5
6 2 9,4 6,8
7 8,5,4 3,9 8,3,7,6,2
8 - 1,8 7,3
9 2 2 -

Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Xổ số miền Trung 10/09/2022

G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 77 55 33
7 980 893 796
6 0718 9268 5401 0674 9215 5517 2928 9870 5564
5 4205 5515 8863
4 89566 77926 25135 22558 93896 30492 16746 41344 89608 48238 52398 11735 14516 60722 47984 90108 33892 98855 50156 48687 94174
3 60024 07154 64400 69669 83337 05859
2 42228 10227 15646
1 15455 73682 65101
ĐB 757959 907600 997167
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
App Xổ Số Live - Trên 2 triệu anh đang chơi rồi nè! Bấm vào chơi em đi anh! Android ở đây! - Còn iOS ở đây!

Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 7

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1,5 8,0,0 8,1
1 8 5,7,5,6 -
2 6,4,8 2,7 8
3 5 8,5 3,7
4 6 4 6
5 8,4,5,9 5 5,6,9
6 8,6 9 4,3,7
7 7 4 0,4
8 0 2 4,7
9 6,2 3,8 6,2

Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Xổ số miền Trung 03/09/2022

G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 66 86 06
7 936 919 707
6 1635 2963 8772 5986 1488 9217 0959 2157 2301
5 2595 0359 2279
4 95577 88987 83485 22325 34400 40626 34096 61872 35286 12035 68479 42163 96761 69337 38901 06196 63877 00791 99715 68242 23283
3 96909 45109 30356 06404 41905 26800
2 79371 81223 68855
1 44190 55046 47902
ĐB 908388 327857 281288
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 7

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 0,9,9 4 6,7,1,1,5,0,2
1 - 9,7 5
2 5,6 3 -
3 6,5 5,7 -
4 - 6 2
5 - 9,6,7 9,7,5
6 6,3 3,1 -
7 2,7,1 2,9 9,7
8 7,5,8 6,6,8,6 3,8
9 5,6,0 - 6,1

Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Xổ số miền Trung 27/08/2022

G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 35 22 37
7 204 119 261
6 9365 3000 9607 4824 8946 7053 1672 7159 9344
5 6827 5530 6504
4 64372 67284 79297 91003 96034 77057 54619 27919 37669 62409 39315 24251 61736 34288 04627 88504 50854 89783 46564 45992 47831
3 86741 08020 23704 19538 98409 16187
2 72305 56424 06590
1 20896 11420 13250
ĐB 870715 227548 150337
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 7

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 4,0,7,3,5 9,4 4,4,9
1 9,5 9,9,5 -
2 7,0 2,4,4,0 7
3 5,4 0,6,8 7,1,7
4 1 6,8 4
5 7 3,1 9,4,0
6 5 9 1,4
7 2 - 2
8 4 8 3,7
9 7,6 - 2,0

Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Xổ số miền Trung 20/08/2022

G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 61 47 11
7 834 756 117
6 9046 7040 3257 3847 5157 8985 8443 7695 1131
5 1849 4747 5890
4 88915 05763 48841 51455 42133 40668 92286 13435 76467 48703 54510 87974 77732 09980 13261 62079 98373 90505 83695 66427 51180
3 80323 70637 04706 31362 27785 46217
2 36109 49001 19694
1 74400 81174 80895
ĐB 861609 130019 173034
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 7

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9,0,9 3,6,1 5
1 5 0,9 1,7,7
2 3 - 7
3 4,3,7 5,2 1,4
4 6,0,9,1 7,7,7 3
5 7,5 6,7 -
6 1,3,8 7,2 1
7 - 4,4 9,3
8 6 5,0 0,5
9 - - 5,0,5,4,5

Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Xổ số miền Trung 13/08/2022

G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

8 94 29 57
7 406 833 518
6 1888 0136 2559 2672 4021 3211 5994 0125 1691
5 8536 5349 9739
4 91051 09205 82170 23256 38849 69210 51085 67529 92089 93249 78482 87931 97542 54350 98588 84013 82178 71615 70073 15764 65363
3 25362 78718 99179 58981 34998 73570
2 90282 37836 51012
1 67179 20804 82863
ĐB 088387 714939 324370
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 7

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 6,5 4 -
1 0,8 1 8,3,5,2
2 - 9,1,9 5
3 6,6 3,1,6,9 9
4 9 9,9,2 -
5 9,1,6 0 7
6 2 - 4,3,3
7 0,9 2,9 8,3,0,0
8 8,5,2,7 9,2,1 8
9 4 - 4,1,8

Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung

Thứ Hai: Huế - Phú Yên

Thứ Ba: Đắk Lắk - Quảng Nam

Thứ Tư: Đà Nẵng - Khánh Hòa

Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình

Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận

Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông

Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế

Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.

SL giải Tên giải Trùng Trị giá
01 Giải Đặc biệt 6 số 2.000.000.000đ
01 Giải Nhất 5 số 30.000.000đ
01 Giải Nhì 5 số 15.000.000đ
02 Giải Ba 5 số 10.000.000đ
07 Giải Tư 5 số 3.000.000đ
10 Giải Năm 4 số 1.000.000đ
30 Giải Sáu 4 số 400.000đ
100 Giải Bảy 3 số 200.000đ
1.000 Giải Tám 2 số 100,000

Ngoài ra có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Chúc bạn May mắn!

len dau
X